0986 550 232

Từ khóa: chung cư IMPERIAL Plaza

Chung cư Imperial Plaza 360 giải phóng

Chung cư Imperial Plaza 360 giải phóng

CHUNG CƯ IMPERIAL PLAZA 360 GIẢI PHÓNG Dự án chung cư Imperial Plaza là một trong những dự án trọng điểm trên trục đường Giải Phóng huyết mạch của  quận Thanh Xuân,